Parę słów o nas
Aktualności
Artyści
Witamy na oficjalnej stronie Grupy Janowskiej, która jako zespół malarzy nieprofesjonalnych powstała w 1946 r. w Nikiszowcu przy kopalni Wieczorek. Obecnie grupa liczy 14 członków i dwóch członków honorowych. Siedzibą Grupy Janowskiej jest MDK Szopienice-Giszowiec w Katowicach gdzie znajduje nasza pracownia malarska.
Od września 2019r. prowadzenie Grupy Janowskiej objął
ANTONI DŁUGI
GRUPA JANOWSKA w 2016 r. uroczyście obchodziła 70 lecie istnienia. Aby dowiedzić się więcj zapraszamy do zakładki Wydarzenia
Zapoznaj się z sylwetkami członków Grupy korzystając z zakładki Artyści.
Zaprszamy, aby osobiście zapytać artystę o jego twórczość do naszej
pracowni.
Jan Czylok
Antoni Długi
Jan Jagoda
Agnieszka Kamińska
Paweł Kurzeja
Andrzej Lubowiecki
Irena Magarewicz
Zdzisław Majerczyk
Dieter Nowak
Sabina Pasoń
Bożena Polaczek
Piotr Porada
Stefan Szuster
Artur Śmieja
Witamy na stronie Grupy Janowskiej - PARĘ SŁÓW O NAS

foto
autor: Sabina Pasoń foto: Piotr Sobański
Grupa Janowska, uznawana jest, jako fenomen na skalę europejską, a może i dalej powstała w 1946 roku. Zebrani razem przy zakładowej świetlicy kop. Wieczorek w Nikiszowcu plastycy-amatorzy na początku istnienia tworzyli swoje artystyczne wizje w zasadzie tylko dla siebie i swojego środowiska.
Po „odwilży” 1956 roku zostali zauważeni i mogli wypłynąć na szersze wody a ich twórczość uzyskała powszechny aplauz nie tylko w kręgach artystycznych. Od 1986 roku zespół przyjął nazwę Grupa Janowska. Przez dziesiątki lat istnienia skład zespołu ulegał z naturalnych przyczyn ciągłym zmianom to jednak przez cały ten okres jego działalność i twórczość była silnie związana z regionem.
W Grupie Janowskiej tworzyli i nadal tworzą nietuzinkowi pasjonaci o niebywałej motywacji i zacięciu do malarstwa i innych form tej sztuki, miłujący swoją pasję, którzy widzą piękno swojej małej i dużej ojczyzny i chcą je przenieść na płótno swoich obrazów. Tematyka prac członków grupy skoncentrowana jest w głównej mierze na swoistej indywidualnej interpretacji lokalnych klimatów. Śląsk, ale nie tylko pokazywany jest najczęściej w całej różnorodności, zaczynając od portretu śląskiego pejzażu przemysłowego, najczęściej kopalń i hut, poprzez familoki i otaczające ich place, architekturę miejską, naturę i scenki rodzajowe, aż po kompozycje z przesłaniem, w których autorzy powierzają nam swoje osobiste odczucia i przemyślenia.
Upływający czas, naturalny postęp wywiera jednak powszechnie swoje piętno, dotyczy to również twórczość artystycznej. Edukacja, większa świadomość, nabierają globalnego wymiaru a skażone wścibską cywilizacją i konsumpcjonizmem postrzeganie i odczucia mu towarzyszące mają potężny wpływ na społeczeństwo. Nie omija to również członków grupy. To już nie jest posłannictwo oparte na jakiejś ideologii, to najzwyklejsza pasja, ale jakże ważna, niezmiernie ważna i tak bardzo potrzebna do przeniesienia się w inny wyjątkowy malowniczy i o wiele lepszy świat, lepszy tak dla twórców jak i odbiorców tego rodzaju estetyki.
W dobie gwałtownych przemian obrazkowego postrzegania świata poprzez Internet i TV to jednak ich zahaczająca o konserwatyzm i tradycję twórczość nadal przyciąga, zwraca uwagę mniej lub bardziej wrażliwych widzów, miłośników tego rodzaju artyzmu i ma się po prostu dobrze. A że ich sztuka jest ciągle potrzebna niech świadczą fakty, że są zapraszani ze swoimi pracami na liczne konkursy i wystawy i to nie tylko w kraju. Są uznawani i doceniani przez przyznawane nagrody, wyróżnienia, a co najważniejsze i czego pominąć nie wolno poprzez powszechny podziw i akceptację. Tworzą grupę wzajemnie rozumiejących się pasjonatów, którzy czują się dobrze w swoim towarzystwie i po prostu się lubią, a to jest niezmiernie ważne we wspólnym artystycznym działaniu.
Notka nie obejmuje szerokiego spektrum fenomenu grupy i historycznych zaszłości tak poszczególnych twórców jak i ludzi bliżej związanych i zasłużonych dla grupy, ale takie materiały są dla zainteresowanych powszechnie dostępne i opracowane w różnych formach przez specjalistów fachowo i merytorycznie do takich ocen przygotowanych. Grupa jest otwarta na ludzi podobnie czujących, ale mogących zaproponować swoją indywidualną osobowość, charakter i poczucie estetyki, którzy chcą wnieść do grupy nowe spojrzenie w kultywowaniu lokalnych wartości naszego śląskiego regionu. Niespodziewana śmierć poprzedniego lidera Helmuta Matury spowodowała, że opiekę nie tylko artystyczną nad grupą z wyboru i po akceptacji członków grupy przejęła w 2011r. Sabina Pasoń, a od września 2019r. Antoni Długi.
Zapraszamy do naszej pracowni we wtorki w godz.13:00-18:00 w MDK Szopienice-Giszowiec na ul.Gen. J. Hallera 28.

Zdzisław Majerczyk- NEKESH
© 2017. Grupa Janowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.